Законы не мешали бы каждому жить, как ему удобно,
если бы один не вредил другому (Демокрит)

Інфармацыя аб юрыдычным факультэце БДУ

[Абноўлена - 6.08.2018]

Юрыдычны факультэт БДУ - гэта прэстыж, творчасць, духоўнасць студэнтаў і выкладчыкаў, фундаментальныя веды, высокая прафесійная падрыхтоўка!

Выкладчыцкі склад: 27 доктара навук і прафесара, 145 кандыдатаў юрыдычных навук, дацэнтаў, 89 выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў - 11 (тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, дзяржаўнага кіравання, грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і працоўнага права, крымінальнага права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, крыміналістыкі, экалагічнага і аграрнага права, паліталогіі, фінансавага права і правовога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці).

Колькасць лабараторый - 6 (вучэбная лабараторыя заканадаўства, вучэбная лабараторыя інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, вучэбная лабараторыя крыміналістычнай тэхнікі і судовых экспертыз кафедры крыміналістыкі, вучэбная лабараторыі палітычных тэхналогій, вучэбная лабараторыя "Юрыдычная клініка", вучэбная лабараторыя інавацыйных тэхналогій навучання).

Колькасць студэнтаў, аспірантаў - больш за 3 тыс. студэнтаў, магiстрантаў, аспірантаў.

Дата заснавання 1925 г.

Геаграфiя працаўладкавання
Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам падрыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных паспяхова вырашать юрыдычныя задачы дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй краіне, так і за яе межамі. Нашы выпускнікі працуюць ва ўсіх сферах грамадства: у заканадаўчых і выканаўчых органах улады, у судовай сістэме дзяржавы, у праваахоўных органах, адвакатуры, натарыяце, на прадпрыемствах усіх форм уласнасці. Шмат выпускнікоў юрыдычнага факультэта паступаюць у аспірантуру і потым паспяхова займаюцца навуковай працай. За гады існавання факультэт падрыхтаваў не адно пакаленне юрыстаў з вышэйшай адукацыяй. Сярод яго выпускнікоў міністры, дэпутаты Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. Выпускнікі факультэта ўзначальваюць Канстытуцыйны i Вярхоўны cуды, Міжнародны арбітражны суд пры Беларускай гандлёва­прамысловай палаце, Міжнародны арбітражны (трацейскі) суд «Палата арбітраў пры Саюзе юрыстаў», Генеральную пракуратуру Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз, Дзяржаўны камітэт па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў, Суд Еўразійскага эканамічнага саюза, Эканамічны суд СНД, Рэспубліканскую калегію адвакатаў, Саюз пісьменнікаў Беларусі, грамадскае аб’яднанне "Беларускі рэспубліканскі саюз юрыстаў", займаюць кіраўнічыя пасады ў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Следчым камітэце Рэспублікі Беларусь.

У склад факультэта ўваходзяць тры аддзяленні: дзённае, завочнае і завочнае для асоб, якія атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў
Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па трох спецыяльнасцях: правазнаўства, выпускнікам якога прысвойваецца кваліфікацыя "юрыст"; паліталогіі - кваліфікацыя "палітолаг –юрыст" і эканамічнага права - кваліфікацыя "юрыст з веданнем эканомікі".

На працягу вучобы студэнты спецыялізуюцца па 8 спецыялізацыях:
арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае права, прававое забяспячэнне камерцыйнай дзейнасці, прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяржаўнае кіраванне.
Пералік спецыяльнасцяў і спецыялізацый юрыдычнага факультэта БДУ

Асноўнымі вывучаемымі прадметаміякія вывучаюцца на юрыдычным факультэце з'яўляюцца: агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае права, грамадзянскае права, гаспадарчае права, крымінальнае права, крымінальна-папраўчае права, працоўнае права, фінансавае права, грамадзянскі працэс, экалагічнае права, міжнароднае публічнае права, міжнароднае прыватнае права і нш. Вывучаюцца розныя спецкурсы.

Вучэбны працэс на юрыдычным факультэце спалучае класічную форму выкладання з новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт забяспечаны тэхнічнымі сродкамі навучання, аб'яднанымі лакальнай сеткай. Таму студэнты могуць пры падрыхтоўцы да заняткаў, экзаменаў ці залікаў у вучэбнай лабараторыі інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, у вучэбнай лабараторыі заканадаўства, на кафедрах атрымаць па кожнай вучэбнай дысцыпліне поўную справачную, заканадаўчую і вучэбную інфармацыю.
Метадычныя матэрыялы, размешчаныя на сайце факультэта, даступны з любога камп'ютэра факультэта, а таксама з хатніх камп'ютэраў для зарэгістраваных студэнтаў і супрацоўнікаў факультэта.
Практычныя навыкі студэнты-юрысты набываюць як на вучэбных і вытворчых практыках, так і ў Юрыдычнай клініцы, створанай пры факультэце, дзе студэнты аказваюць юрыдычную дапамогу малазабяспечаным грамадзянам краіны.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта налічвае больш за 150 тысяч экзэмпляраў выданняў, у тым ліку і ўнікальных (XIX - пачатак XX ст. ст.), напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам падрыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных паспяхова вырашать юрыдычныя задачы дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй краіне, так і за яе межамі. Шэраг выпускнікоў юрыдычнага факультэта паступаюць у аспірантуру і потым паспяхова займаюцца навуковай працай.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе ўмовы для вучэбнай, навуковай і творчай дзейнасці студэнтаў. На кафедрах працуюць студэнцкія навуковыя гурткі, праходзяць студэнцкія навуковыя канферэнцыі, конкурсы навуковых работ.

На базе юрыдычнага факультэта праводзіцца >Беларуская студэнцкая юрыдычная Алімпіяда.

Штогод праводзяцца Дні факультэта.

На факультэце створаны і працуюць >Музей правазнаўства, а таксама Крыміналістычны палігон.

Юрыдычны факультэт з’яўляецца асноўнай часткай утворанай у БДУ сістэмы непарыўнай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў, якая забяспечвае атрыманне сярэдняй спецыяльнай юрыдычнай адукацыі на базе Юрыдычнага каледжа БДУ, вышэйшай юрыдычнай адукацыі на базе юрыдычнага факультэта БДУ і павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку юрыдычных кадраў на базе Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і устаноў юстыцыі БДУ.

Юрфак - наша будучыня, сучаснасць і гісторыя!
Дыплом юрфака БДУ – гэта гарантыя паспяховай кар’еры i максiмальнай самарэалiзацыi!
Запрашаем абітурыентаў на юрфак!Тэлефоны:

209-55-82 (дэканат)

209-52-30 (прыёмная, факс)

 

Адрас:

220030,  г. Мінск, Ленінградская 8

E-mail:

dekanatlaw@bsu.by

law@bsu.by